News | Project | Chronology | Methodology | Teams | Outcomes | Archive | Subprojects | Publications | Literature | Sponsors
 

Literatura/Literature

Available in the library of Gender Studies Prague

Hledat/Search

autor/author: klíčová slova/key words:
název/title:     typ/type:
jazyk/language:
Autor/Author Název/Title Jazyk/
Language
Popis/Description
Sommer-Lefkovitsová, Elisabeth  Aj vy ste v tom pekle? Spomienky na zlovestné časy 1944-1945  česky  Domino Press, Košice 1995 
Sommerová, Olga  O čem sní ženy II.  česky  nakl. Slávka 2002 
Sommerová, Olga  O čem sní ženy  česky  rozhovory s ženami ze stejnojmenného dokumentárního filmu, nakl. HAK, Praha 2001 
Stašová, Leona  Ženy v České republice z pohledu statistických údajů  česky  Hradec Králové 2000 
Sternbergová, Cecilia  Cesta  česky  Paměti české aristokratky, Mladá fronta, Praha 1996 
Stolzenburg, Margit  Elf europaische Frauen im Interview  deutsch  Biografien des 20. Jahrhunderts, trafo Verlag, ed. Auf der Suche nad der verlorenen Zukunft, band 12, Berlin 2001, ISBN 3-89626-184-3 Rozhovory s 11 ženami narozenými 1918-1935: Francouzka, Maďarka, Finka, Ruska, Angličanka, Chorvatka, západní Němka, východní Němka, Portugalka, Holanďanka, Japonka žijící 30 let v Berlíně - jejich výběr je dost náhodný, ale představují vzorek politicky aktivních žen, nikoliv ve špičkových pozicích, emancipovaných evropských žen své doby. Rozhovory jsou velice různé - dělalo je 5 žen, z nichž dvě dobře znají projekt Paměť žen a jeho metodologii - některé jsou ponechány v holé transkripci, jiné upraveny do ucelené výpovědi, ke každému je přiřazen krátká předmluva (protokol). 
Stránská, Hana  Co už se nikdy nedovím  česky  Votobia 1998 - pohnutý životní příběh H.S., osobní sekretářky Jana Masaryka v poválečné čs. vládě 
Szepansky, Gerda  Die stille Emanzipation Frauen in der DDR  deutsch  Fischer Taschenbuch Verlag 18 rozhovorů novinářky (roč.1925), specializující se na ženskou otázku (ženy v hnutí odporu, matky hrdinů, válečné vdovy, život žen za války) - zpovídala političku, vědeckou pracovnici, sportovkyni, zpěvačku, dělnici, bufetářku, rolnici, kuchařku, od 20ti do 80ti let - pokoušela se o co nejširší sociální spektrum, životní zkušenosti, politické přesvědčení, místo pobytu, aby dospěla k názoru, že neexistuje žádná typická východoněmecká žena, stejně jako neexistuje typická západoněmecká žena. 
Szepansky, Gerda  Blitzmädel. Heldenmutter, Krigerwitwe. Frauenleben im Zweiten Weltkrieg  deutsch  Fischer Taschenbuch Verlag, band 3741 Lebensgeschichten nach Interviews und Dokumenten. 1998 (první vydání 1986) Jak zasáhla válka do života žen? Podle svědectví, rozhovorů (s 30 ženami), dokumentů, deníků, fotografií. Kniha proti zapomnění. Důraz není kladen na historická fakta, ale na "vyprávěný život", popis každodenního života žen za extrémní situace. 
Tillion, Germaine  Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück  deutsch  ed. Die Frau in der Gesellschaft, Fischer Verlag 2001, překl. z francouzštiny. Jedna z nejznámějších a nejucelenějších publikací o největším ženském KZ. 
Toth, Marie  Schwere Zeiten. Aus dem Leben einer Ziegelarbeiterin,1992  deutsch  Böhlau Verlag Wien - Köln - Weimar - hrsbg. Michael Mitterauer a Peter Paul Kloß. edice Damit es nicht verlorengeht - s fotografiemi 
Ursula Schröter, Eva Kaufmann, Renate Ullrich  Als ganzer Mensch leben. Lebensansprüche ostdeutscher Frauen  deutsch  trafo verlag, Berlin 1997, edice Auf der Suche nach der verlorenen Zukunft, 2. vydání 2001 
Vošahlíková, Pavla  Von Amts wegen, 1997  deutsch  Böhlau Verlag Wien - Köln - Weimar - hrsbg. Michael Mitterauer a Peter Paul Kloß. edice Damit es nicht verlorengeht - s fotografiemi 
Wagnerová, Alena  Odsunuté vzpomínky  česky  Prostor, 1993 - Rozhovory se sudetskými Němci. 
Wagnerová, Alena  Neodsunuté vzpomínky  česky  Prostor, 2001 - Rozhovory s Čechy ze Sudet. 

Strana 8 z 9

[první]   [zpět]   1 2 3 4 5 6 7 8 9   [vpřed]   [poslední]© gender studies o.p.s. 2003