Aktuálně | O projektu | Chronologie | Metodologie | Týmy | Výsledky | Archiv | Podprojekty | Publikace | Literatura | Sponzoři
 

Aktuálně

Between Past and Future: Oral History, Memory and Meaning


XVI. International Oral History Conference Prague, 7 – 11 July, 2010
Jeden z panelů v sekci 11 (Organizing Oral History: Institutions, archives, museums, organizations and grassroots groups) bude věnován projektu Women’s Memory of Socialism: 15 Years of International Networking, National Research and Public Promotion......................................................

Ženy odjinud - Pavla Frýdlová

Nová kniha Pavly Frýdlové „Ženy odjinud“

Kniha Ženy odjinud je čtvrtým pokračováním úspěšné série, vycházející z projektu Paměť žen, které vydává Nakladatelství Lidové noviny ve spolupráci s Gender Studies, o.p.s.
Stejně jako v předchozích třech publikacích Pavly Frýdlové – Ženská vydrží víc než člověk, Ženám patří půlka nebe, Ženy mezi dvěma světy – i v knize Ženy odjinud vypráví svůj životní příběh deset žen. Tentokrát to jsou české cizinky, respektive ženy, které z nejrůznějších důvodů odešly ze své původní vlasti, aby u nás našly nový domov nebo se tu dlouhodobě usadily. Pocházejí z různých koutů světa, buď přijely do Čech (nebo ještě do Československa) studovat a už tady zůstaly, nebo se rozhodly žít v zemi svého partnera, některé k nám přišly po roce 1989 trochu ze zvědavosti a určitě ze sympatií, jiné si zvolily Českou republiku jako útočiště na svém útěku před válkou či politickým pronásledováním. Kniha přibližuje jejich životní osudy a názory, jejich pocity z každodenního života mezi námi i problémy, s nimiž se potýkají, to, jak nás vnímají a vidí. Díky tomuto poznání jim můžeme lépe porozumět a české cizinky pro nás možná přestanou být cizí…......................................................

Ženy mezi dvěma světy

Ženy mezi dvěma světy

Podobně jako ve dvou předchozích publikacích Pavly Frýdlové -- Ženská vydrží víc než člověk a Ženám patří půlka nebe -- i v knize Ženy mezi dvěma světy vypráví svůj životní příběh deset žen. Zatímco základem prvních knížek tohoto cyklu byly rozhovory v rámci dlouhodobého orálně historického projektu Paměť žen, realizovaného v letech 1996-2004, rozhovory pro tuto knihu vznikly nově, v druhé polovině roku 2007. Přibližují osudy žen, které z různých důvodů odešly do zahraničí a po letech se vrátily zpět do Čech. Důvody, pro které odcházely, byly různé, důležitou roli ale téměř vždy hrála situace nesvobody doma, zejména po zmařených nadějích Pražského jara 1968. Vrátily se obohacené o zkušenosti často nelehce i bolestně získané, připravené se o ně nejen podělit, ale také jich v nemalé míře využít pro českou společnost. Prostřednictvím jejich výpovědí můžeme nahlédnout do života žen v mnoha zemích a jejich zážitky mohou sloužit i jako jakási malá "učebnice" vývoje ženských práv v posledních desetiletích. Také pohled těchto žen na situaci u nás - především na vztahy žen a mužů - přináší řadu podnětů k zamyšlení. Připravila Pavla Frýdlová, vydalo Nakladatelství Lidové noviny.......................................................


První seminář vzniknuvší v rámci mezinárodní spolupráce EFID (Evropské ženy v dialogu) o biografických přístupech a metodách se koná 26.11.-1.12.2007 v Praze. Uzávěrka žádostí o stipendia Sokrates je 31.5.2007.

Více informací a přihlášky naleznete ZDE!......................................................

:: Pavla Frýdlová: Ženám patří půlka nebe - vydalo nakl. Lidové noviny a Gender Studies, o.p.s.
Ženám patří půlka nebe je čínské přísloví, které zdomácnělo v západoevropském ženském hnutí v 70. letech minulého století. O tom, jak se jim, konkrétně ženám narozeným v Čechách v letech 1938 až 1958, dařilo tuto „polovinu nebe“ ve svém každodenním životě nést, podává svědectví tato kniha, navazující na publikaci Ženská vydrží víc než člověk, která rovněž vznikla na základě rozhovorů uskutečněných v rámci mezinárodního projektu Pamět' žen. Také ženy, které dostávají slovo v této knize se nenarodily do žádných idylických poměrů - dvacetiletí v němž přicházely na svět bylo bohaté na historické a politické zvraty, stejně jako konec minulého století. Výběr vypravěček s celou paletou životů a životních postojů - od výrazného odporu vůči minulému režimu, přes jeho akceptování až po jeho ignorování – vytváří téměř kaleidoskopický obraz druhé poloviny 20. století, vyúsťující prostřednictvím jednotlivých osudů do naší současnosti. Ať už byl osud jednotlivých vypravěček jakýkoliv, ve svých životních příbězích se prezentují, jako by jim půlka nebe docela samozřejmě patřila. První slavnostní otevření knihy proběhne 16.května 2007 v kavárně Krásné ztráty v Praze.

...................................................... :: 17. května 2006 byla na trh uvedena kniha Ženská vydrží víc než člověk, XX. století v životních příbězích deseti žen, která vznikla na základě rozhovorů Paměti žen, rozsahem ojedinělého mezinárodního projektu vedeného Gender Studies, o.p.s. Vydaly Nakladatelství Lidové noviny a Gender Studies.

Každý lidský život je jedinečný, každý životní příběh je neopakovatelný. Vzpomínky žen doplňují nebo i zpochybňují pojetí dějin tak, jak je známe z učebnic dějepisu a z mnoha historických knih. Jejich autory jsou totiž většinou muži, kteří historické události zpracovávají z jiného úhlu než jak jsou uchovány v paměti žen.

V této knize se setkáte s deseti ženami narozenými v letech 1917 - 1939 a s jejich specifickým pohledem na dvacáté století. Každá vypráví svůj život jiným způsobem. Ovšem utkvělý pocit, že všechny životní kotrmelce nakonec zvládnou, je důležitým zdrojem jejich ženské identity bez rozdílu.

......................................................

:: Rozhovory sebrané v rámci projektu Paměť žen se staly základem dokumentárního filmu Válka v paměti žen, který natočila Česká televize ve spolupráci s Gender Studies, koordinátorka Paměti žen Pavlou Frýdlovou je autorkou námětu a spoluscénáristkou. Příběhy šesti žen, pěti Češek a jedné sudetské Němky, byly odvysílány 22.5.2005. Tento film je možno pokládat za první souhrn ženské válečné zkušenosti u nás.

......................................................

:: Skončil desetidílný rozhlasový cyklus Válka očima žen, který vyšel z konceptu projektu Paměť žen. Cyklus vysílal ČR6 v rámci diskusního pořadu Hovory na Bělidle a podpořil ho Fond budoucnosti ČR. Celý cyklus si můžete poslechnout na www.feminismus.cz

......................................................:

:: Přednáška Oksany Kis, ukrajinské koordinátorky týmu Pamět žen na téma Projevy etnických a regionálních identit v autobiografiích ukrajinských žen
k dispozici ZDE (jen v angličtině, ve formátu .doc)

Home | Ukázky | Diskuse | Kontakt
 NOVINKY

:: Kniha Ženy v bílém nás nechává nahlédnout do života a názorů deseti lékařek, zástupkyň u nás velice prestižní profese. V knize hovoří jak ženy, které dosáhly významného postavení ve svém oboru, tak i ty, které na výraznější profesní kariéru rezignovaly, nebo po ní ani netoužily. Všem - ať už je to profesorka řídící vědecký ústav, či praktická lékařka v malé obci - je společné zaujetí vybraným oborem a láska ke zvolené profesi, bez níž by nemohly zvládat řadu obtíží, které jejich kolegové neznají a které si většinou ani nedovedou představit. Na rozdíl od předchozích svazků, v nichž se většina výpovědí týkala minulosti, je tato kniha žhavě současná. Zpovídané lékařky hovoří hodně o svých dnešních postojích a názorech, o postavení žen v současné české společnosti. Vydává Nakladatelství Lidové noviny ve spolupráci s Gender Studies, o.p.s.

:: Kniha Pavly Frýdlové „Ženy odjinud“, která je čtvrtým pokračováním úspěšné série, vycházející z projektu Paměť žen, které vydává Nakladatelství Lidové noviny ve spolupráci s Gender Studies, o.p.s.

Ukázky z rozhovorů
Ukázka rozhovoru
Ukázky protokolu, biogramu, resumé, hesláře
Zde najdete ukázku našeho metologického přístupu ke zpracování rozhovorů:
- protokol, biogram a resumé slouží jako doprovodné materiály amotného rozhovoru
- heslář je klíčem k dalšímu srovnávacímu zpracování rozhovorů v mezinárodním kontextu
::
feminismus.cz

Gender Studies, o.p.s.
Gorazdova 20
120 00 Praha 2
tel: 224 913 350, 777 910 941, 777910 933
tel./fax: 224 915 666
e-mail: knihovna@genderstudies.cz, library@genderstudies.cz
www.genderstudies.cz
Děkujeme časopisu VLASTA za poskytnutí fotografického archivu.

Fotografie použité jako ilustrační pocházejí z časopisu Vlasta, ročník 1950-1960. Ostatní doprovodný materiál pochází ze soukromého archivu.
© gender studies o.p.s. 2003