Aktuálně | O projektu | Chronologie | Metodologie | Týmy | Výsledky | Archiv | Podprojekty | Publikace | Literatura | Sponzoři
 

Sponzoři

projekt dosud podpořily následující instituce:
 • EU program Sokrates-Grundtvig
 • Heinrich-Böll-Stiftung, Berlín
 • Open Society Found, Bělehrad, Bratislava, Záhřeb, Podgorica
 • Phare Programm EU, Brusel
 • Umverteilen! Stiftung für eine, solidarische Welt, Berlín
 • Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Bonn
 • Senatsverwaltung für Arbeit, berufliche Bildung und Frauen, Berlín - Frauenforschungsprogramm
 • Stiftung Aufarbeitung
 • Fons Catala de cooperatio, Barcelona
 • Kultur Kontakt, Vídeň
 • Goethe institut, Bělehrad
 • Friedrich-Ebert-Stiftung, Záhřeb, Praha
 • Gradski ured za kulturu, Záhřeb
 • Kvinna till Kvinna, Švédsko
 • Nadační fond obětem holocaustu, Praha
 • Grundtvig, Socrates Programm EU, Brusel
 • Česko-německý fond budoucnosti
 • Česká rada pro oběti nacismu
Home | Ukázky | Diskuse | Kontakt
 NOVINKY

:: Kniha Ženy v bílém nás nechává nahlédnout do života a názorů deseti lékařek, zástupkyň u nás velice prestižní profese. V knize hovoří jak ženy, které dosáhly významného postavení ve svém oboru, tak i ty, které na výraznější profesní kariéru rezignovaly, nebo po ní ani netoužily. Všem - ať už je to profesorka řídící vědecký ústav, či praktická lékařka v malé obci - je společné zaujetí vybraným oborem a láska ke zvolené profesi, bez níž by nemohly zvládat řadu obtíží, které jejich kolegové neznají a které si většinou ani nedovedou představit. Na rozdíl od předchozích svazků, v nichž se většina výpovědí týkala minulosti, je tato kniha žhavě současná. Zpovídané lékařky hovoří hodně o svých dnešních postojích a názorech, o postavení žen v současné české společnosti. Vydává Nakladatelství Lidové noviny ve spolupráci s Gender Studies, o.p.s.

:: Kniha Pavly Frýdlové „Ženy odjinud“, která je čtvrtým pokračováním úspěšné série, vycházející z projektu Paměť žen, které vydává Nakladatelství Lidové noviny ve spolupráci s Gender Studies, o.p.s.

Ukázky z rozhovorů
Ukázka rozhovoru
Ukázky protokolu, biogramu, resumé, hesláře
Zde najdete ukázku našeho metologického přístupu ke zpracování rozhovorů:
- protokol, biogram a resumé slouží jako doprovodné materiály amotného rozhovoru
- heslář je klíčem k dalšímu srovnávacímu zpracování rozhovorů v mezinárodním kontextu
::
feminismus.cz

Gender Studies, o.p.s.
Gorazdova 20
120 00 Praha 2
tel: 224 913 350, 777 910 941, 777910 933
tel./fax: 224 915 666
e-mail: knihovna@genderstudies.cz, library@genderstudies.cz
www.genderstudies.cz
Děkujeme časopisu VLASTA za poskytnutí fotografického archivu.

Fotografie použité jako ilustrační pocházejí z časopisu Vlasta, ročník 1950-1960. Ostatní doprovodný materiál pochází ze soukromého archivu.
© gender studies o.p.s. 2003