Aktuálně | O projektu | Chronologie | Metodologie | Týmy | Výsledky | Archiv | Podprojekty | Publikace | Literatura | Sponzoři
 

Archiv

V prostorách pražského Gender Studies, o.p.s. se nalézá mezinárodní archiv celého projektu Paměť žen. Přepisy všech rozhovorů jsou ukládány jak v elektronické, tak v tištěné podobě, originální nahrávky na kazetách nebo CD-ROMech jsou uchovávány v archivech jednotlivých národních týmů. Ke každému rozhovoru jsou archivovány také doprovodné materiály - biogram, protokol, resumé, pomocný heslář - naší snahou je, aby byly přeloženy do němčiny/angličtiny, což opět naráží na nedostatek finančních prostředků.

Archiv je zájemcům z řad odborné veřejnosti, studentům apod. zpřístupňován postupně, tak jak jednotlivé týmy archivní materiály dodávají, respektive dokončují sběrnou fázi projektu. Od podzimu 2003 jsme začali s postupnou digitalizací už dokončených souborů materiálů. V současné době je k dispozici archivní CD-ROM, který zájemcům dovoluje na základě klíčových slov a heslářového rasteru přesně identifikovat rozhovory z oblasti jejich odborného či studijního tématu. Tento vyhledávací nástroj je zatím k dispozici pouze pro české rozhovory.

Archivovány jsou také všechny další výstupy projektu - publikace, články, doprovodné studie:
- k historickému kontextu
- k legislativě týkající se žen
- statická a demografická data
- k historickému diskurzu k ženské otázce
- profil největšího ženského časopisu a obraz ženy v něm.

Home | Ukázky | Diskuse | Kontakt
 NOVINKY

:: Kniha Ženy v bílém nás nechává nahlédnout do života a názorů deseti lékařek, zástupkyň u nás velice prestižní profese. V knize hovoří jak ženy, které dosáhly významného postavení ve svém oboru, tak i ty, které na výraznější profesní kariéru rezignovaly, nebo po ní ani netoužily. Všem - ať už je to profesorka řídící vědecký ústav, či praktická lékařka v malé obci - je společné zaujetí vybraným oborem a láska ke zvolené profesi, bez níž by nemohly zvládat řadu obtíží, které jejich kolegové neznají a které si většinou ani nedovedou představit. Na rozdíl od předchozích svazků, v nichž se většina výpovědí týkala minulosti, je tato kniha žhavě současná. Zpovídané lékařky hovoří hodně o svých dnešních postojích a názorech, o postavení žen v současné české společnosti. Vydává Nakladatelství Lidové noviny ve spolupráci s Gender Studies, o.p.s.

:: Kniha Pavly Frýdlové „Ženy odjinud“, která je čtvrtým pokračováním úspěšné série, vycházející z projektu Paměť žen, které vydává Nakladatelství Lidové noviny ve spolupráci s Gender Studies, o.p.s.

Ukázky z rozhovorů
Ukázka rozhovoru
Ukázky protokolu, biogramu, resumé, hesláře
Zde najdete ukázku našeho metologického přístupu ke zpracování rozhovorů:
- protokol, biogram a resumé slouží jako doprovodné materiály amotného rozhovoru
- heslář je klíčem k dalšímu srovnávacímu zpracování rozhovorů v mezinárodním kontextu
::
feminismus.cz

Gender Studies, o.p.s.
Gorazdova 20
120 00 Praha 2
tel: 224 913 350, 777 910 941, 777910 933
tel./fax: 224 915 666
e-mail: knihovna@genderstudies.cz, library@genderstudies.cz
www.genderstudies.cz
Děkujeme časopisu VLASTA za poskytnutí fotografického archivu.

Fotografie použité jako ilustrační pocházejí z časopisu Vlasta, ročník 1950-1960. Ostatní doprovodný materiál pochází ze soukromého archivu.
© gender studies o.p.s. 2003