Aktuálně | O projektu | Chronologie | Metodologie | Týmy | Výsledky | Archiv | Podprojekty | Publikace | Literatura | Sponzoři
 

Zúčastněné organizace a národní týmy:

Jednotlivé týmy (dosud z České republiky, Německa, Slovenska, Srbska, Chorvatska, Polska, Ukrajiny a Černé Hory) pracují samostatně a o nutné finanční zdroje se starají samy. Což znamená, že se nacházejí v různých fázích projektu, podle vlastních možností realizace. Fázi sběru materiálu ukončil zatím pouze tým německý a český.

Gender Studies, o.p.s., se zabývá shromaždováním a šířením informací o problematice gender a ženských práv v České republice i ve světě. Cílem organizace je přispívat k toleranci vůči alternativním životním stylům a vytvářet prostor pro diskuzi o postavení a chování žen a mužů ve společnosti a zejména zprostředkovávat informace o situaci českých žen do zahraničí. Veřejnost je seznamována s tématikou genderu prostřednictvím médií, veřejných debat a přednášek. Gender Studies, o.p.s. se od začátku 90. let systematicky zabývá problematikou postavení žen a mužů a to formou výzkumů, vzdělávacích cyklů, veřejných diskuzí a publikační činnosti. Knihovna GS specializovaná na ženskou a genderovou problematiku je jednou z nejbohatších ve střední Evropě.
Koordinátorkou českého týmu i mezinárodní koordinátorkou projektu Paměť žen je Mgr. Pavla Frýdlová.
pavla.frydlova@genderstudies.cz, www.feminismus.cz
Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, CZ - 120 00 Praha 2, tel/fax: +420-224 915 666, www.genderstudies.cz

OWEN (Ost-West Europäisches FrauenNetzwerk), e.V., má za sebou více než desetiletou zkušenost v aktivní vzdělávací práci se ženami v různých zemích východní Evropy. V rámci Německa se OWEN aktivně věnuje vzdělávací činnosti s rusky hovořícími imigrantkami a nabízí různé formy vzdělávacích cyklů a programů na téma "Biografie a soudobé dějiny z hlediska žen".
Vedoucí OWENu a koordinátorkou projektu Paměť žen je Dr. Marina Grasse.
mail@owen-berlin.de, marina.grasse@t-online.de, www.owen-berlin.de
OWEN e.V., Anklamer Straße 38, 10115 Berlin, Tel.: +49 (0)30 - 280 85 41 / 283 22 51, Fax: +49 (0)30 - 283 22 52

Centrum rodových štúdií bylo založeno v roce 2001 na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Interdisciplinární studijní program (k otázkám rodové identity, rodově specifických rozdílů a symbolů, které zásadním způsobem strukturují povahu vztahů mezi ženami a muži a určují nerovnosti mezi nimi) navazuje na desetiletou tradici podobně orientovaných pedagogických a výzkumných aktivit při katedře filozofie Univerzity Komenského.
Koordinátorkou centra a projektu Paměť žen je docentka PhDr. Zuzana Kiczková.
kiczkova@fphil.uniba.sk, www.genderstudies.fphil.uniba.sk
Centrum rodových štúdií na Filosofickej fakulte University Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, SK - 618 01 Bratislava, tel: +4212-592 443 09, fax: 529 660 16

Sigurne ženske kuće (Shelter for Women), Bělehrad. Interdisciplinární tým, který se dříve věnoval převážně praktické práci se ženami, obětmi násilí v azylových domech (zejména v době balkánských válek), se dnes orientuje na vzdělávací, osvětovou a publikační činnost.
Koordinátorkou projektu je Nadežda Ćetković-Radović
nadezdarad@gmail.com
Mihajla Bogićevića 6, YU - 11 000 Beograd, tel/fax: +381 11-685 394

Centrum za ženske studije v Záhřebu je nezávislé interdisciplinární vzdělávací a publikační centrum, které nabízí alternativní vzdělání v oboru ženských a genderových studií, vede řadu výzkumných a kulturních projektů, vydává odborné sborníky a publikace. Vlastní specializovanou knihovnu.
Koordinátorkou projektu je Dijana Dijanić
zenstud@zamir.net, dijana.dijanic@skole.hr, www.zenstud.hr
Centar za ženske studije, Berislavićeva 12, 10 000 Zagreb, Hr-Croatia, tel: +3851-48 72 406

Žinka i suspilstvo (Žena a společnost), Lvov, ukrajinské výzkumné a vzdělávací centrum, se k projektu Paměť žen připojilo v listopadu 2002.
Koordinátorkou je Oksana Kis
kis@cfh.lviv.ua
Žinka i suspilstvo, Ukrajina, Lviv, 79000, bul. Universitetskaja,1 Lvivskij nacionalnij universitet im. Iv. Franka, kim. 318, tel/fax: +380-322-794 585

ŽINEC-ANIMA - informační a vzdělávací centrum pro ženy Černé Hory vzniklo v Kotoru v roce 2000 jako pokračování práce mírového centra. K projektu Paměť žen se připojilo na jaře 2003.
Koordinátorkou centra i projektu je Ljupka Kovačević
lakik@cg.yu, anima@cg.yu
ŽINEC-ANIMA, Stari grad 374, Kotor, Montenegro, tel: +381-82-325 829

Ženské centrum eFKa, Krakov, informační a poradenské centrum pro ženy, participovalo na projektu Pamět žen do ledna 2001, kdy práci z nedostatku finančních prostředků přerušilo.
Fundacija Kobieca eFKa, Ul. Szczepanska 3/3, 31 011 Krakow - PL, tel/fax: + 48-12-422 69 73
efka@efka.org.pl, www.efka.org.pl

Home | Ukázky | Diskuse | Kontakt
 NOVINKY

:: Kniha Ženy v bílém nás nechává nahlédnout do života a názorů deseti lékařek, zástupkyň u nás velice prestižní profese. V knize hovoří jak ženy, které dosáhly významného postavení ve svém oboru, tak i ty, které na výraznější profesní kariéru rezignovaly, nebo po ní ani netoužily. Všem - ať už je to profesorka řídící vědecký ústav, či praktická lékařka v malé obci - je společné zaujetí vybraným oborem a láska ke zvolené profesi, bez níž by nemohly zvládat řadu obtíží, které jejich kolegové neznají a které si většinou ani nedovedou představit. Na rozdíl od předchozích svazků, v nichž se většina výpovědí týkala minulosti, je tato kniha žhavě současná. Zpovídané lékařky hovoří hodně o svých dnešních postojích a názorech, o postavení žen v současné české společnosti. Vydává Nakladatelství Lidové noviny ve spolupráci s Gender Studies, o.p.s.

:: Kniha Pavly Frýdlové „Ženy odjinud“, která je čtvrtým pokračováním úspěšné série, vycházející z projektu Paměť žen, které vydává Nakladatelství Lidové noviny ve spolupráci s Gender Studies, o.p.s.

Ukázky z rozhovorů
Ukázka rozhovoru
Ukázky protokolu, biogramu, resumé, hesláře
Zde najdete ukázku našeho metologického přístupu ke zpracování rozhovorů:
- protokol, biogram a resumé slouží jako doprovodné materiály amotného rozhovoru
- heslář je klíčem k dalšímu srovnávacímu zpracování rozhovorů v mezinárodním kontextu
::
feminismus.cz

Gender Studies, o.p.s.
Gorazdova 20
120 00 Praha 2
tel: 224 913 350, 777 910 941, 777910 933
tel./fax: 224 915 666
e-mail: knihovna@genderstudies.cz, library@genderstudies.cz
www.genderstudies.cz
Děkujeme časopisu VLASTA za poskytnutí fotografického archivu.

Fotografie použité jako ilustrační pocházejí z časopisu Vlasta, ročník 1950-1960. Ostatní doprovodný materiál pochází ze soukromého archivu.
© gender studies o.p.s. 2003