Aktuálně | O projektu | Chronologie | Metodologie | Týmy | Výsledky | Archiv | Podprojekty | Publikace | Literatura | Sponzoři
 

Literatura/Literature

dostupná v knihovně Gender Studies v Praze

Hledat/Search

autor/author: klíčová slova/key words:
název/title:     typ/type:
jazyk/language:
Autor/Author Název/Title Jazyk/
Language
Popis/Description
  Frauen-report 1990  deutsch  Verlag der Wirtschaft Berlin 1990 - kompletní zpráva o sociálním postavení žen v NDR, s úvodním slovem Mariny Beyer, tehdy ředitelky vládního odboru pro rovné příležitosti mužů a žen, později zakladatelky OWEN a koordinátorky německého týmu Paměti žen. 
  Opfer und Täterinnen - Frauenbiographien des Nationalsozialismus  deutsch  Ed. Angelika Ebbinghaus, ed- Die Fraun in der Gesellschaft, Fischer Verlag, 1996 
  Starke Frauen kommen aus den Osten  deutsch  Argon 1995, Berlin, ISBN:3-87024-787-8, 13 portrétů a rozhovorů s úspěšnými ženami knih. Goethe instituru v Praze 
  Frauenalltag Weibliche Lebenskultur in beiden Teilen Deutschlands  deutsch  Geiling-Maul Barbara Hrsg., Bund-Verlag, Köln 1992, ISBN:3-7663-2345-8, Texty z konference konané v listopadu 91 v Bonnu. Jednotlivé příspěvky poukazují na rozdíl životů žen v obou něm. státech, rozdíl zákonů - v NSR teprve v roce 77 nový zákon o rodině, zaměstnanost mezi ženami DDR 90%, NSR necelých 50%, ekonomická nezávislost žen umožnila vysokou rozvodovost, rozvody v NDR ze 3/4 podávaly ženy. V NDR dvojnásobná délka mateřské (26 oproti 14 týdnům), na opatrování nemocných dětí v NDR 20 dnů, v NSR 5 dnů. Procento dětí narozených mimo manželství 34 oproti 10%, ale mnohem menší byty, na konci éry DDR stejnou kvalifikaci jako muži, přičemž absolventek vysokých a odborných škol bylo dokonce více. Přitom příjmy o 25 -30% nižší než muži. Při minimálně dvou dětech měly ženy v NDR kratší pracovní dobu se stejnou mzdou... knihovna Goethe institutu v Praze 
  Vojvodjanke (1917 - 1931)  ostatní/others  ed. Svenka Savić, Futura publikacije, 2001, Novi Sad, 417 stran - 19 rozhovorů s ženami z Vojvodiny vzniklo v rámci studijního programu NGO Ženske studije i istraživanje v Novém Sadu, podle metodologie a principů projektu Paměť žen. Anglické a německé resumé 
  Romani women  ostatní/others  Oral Historie of Romani Women in Vojvodina, ed. Svenka Savić, Futura publikacije, Novi Sad 2002 
  Ženy a muži v datech  česky  Ministerstvo práce a sociálních věcí, červen 2003 - 1. ucelenější brožura k genderové statistice ČR 
  Aktivistkinje. Kako "opismeniti" teoriju, (Aktivistky, jak "poučit" teorii)  ostatní/others  Centar za ženske studije, Zagreb, 2000 - kniha obsahuje reflexe a osobní zkušenosti aktivistek ženského hnutí v Chorvatsku za posledních dvacet let a je výsledkem výzkumného projektu na téma Ženy a občanské iniciativy. Vznikla na základě mnoha osobních rozhovorů, z nichž vystupují zřetelně společná témata: vlastní identita a vývoj, moc, ženská moc, politika žen, hodnoty. V knize je ukázána velká síla aktivistek v občanské společnosti, jako představitelek nových kulturních hodnot v procesech politických změn. Zároveň je publikace i teoreticky podloženým diskurzem k otázce ženských identit. 
  Svět bez lidských dimenzí - 4 ženy vzpomínají  česky  Státní židovské muzeum v Praze, 1991 (Anita Franková, Anna Hyndráková, Věra Hájková, Františka Faktorová) 
  Unsere Gesichten mit Sozialismus und Feminismus  deutsch  Dokumentation eines internationalen Seminars der FrauenAnstiftung Hamburg, 1993 
  Romkinje - biografije starih Romkinja u Vojvodini  ostatní/others  ed. Svenka Savić, Futura publikacije, 2001, Novi Sad, publikace vznikla v rámci projektu mladých romských žen, které realizovaly rozhovory se staršími Romkami, resumé v angličtině 
  Frauenmosaik. Fraauenbiographien aus dem Berliner Stadtbezirk Treptow-Köpenick  deutsch  Trafo verlag, Berlin 2001 - biografické portéry žen, vzniklé na základě interview. 
  Frauen in Osteuropa  deutsch  dokumentace ze semináře "Frauen in Osteuropa", uskutečněném 9.-11.10.1992 ve Frankfurtu, vyd. Hessische Landeszentrale für politische Bildung, Wiesbaden 1993 
  Žene u povijesti/Historija bez žena  english  Seminar Žene i politika: Žene u povijesti/Historija bez žena - Women in History/Without Women - Frauen in der Geschichte/Historie ohne Frauen - Dokumentace z mezinárodního semináře v Dubrovníku 9.-13.5.2001 
  Women´s Memory: Oral Histories from Transition  english  Theory and Practice (Workshop Reader, Budapest, 3.-5.111.2000, OSI, CEU) 

Strana 1 z 9

[první]   [zpět]   1 2 3 4 5 6 7 8 9   [vpřed]   [poslední]© gender studies o.p.s. 2003